HISTÒRIA

LOGOTIP:

El nostre logotip simbolitza la cosa en comú que tenen els animals i els humans, està representat amb el ying i el yang. El missatge que intentem transmetre es que cada humà te una cosa dolenta amb un punt de bondat i al revés, al igual que els animals.

El logotip va ser dissenyat per un dels nostres voluntaris, el va crear amb una plataforma informàtica anomenada Gimp 2.